ANALIZA PRZYCZYN

Analizując przyczyny, dla których wzrost wielkości zapasów jest obiek­tywną koniecznością, Marks twierdzi, że wraz z rozwojem produkcji kapi­talistycznej „skalę produkcji w coraz mniejszym stopniu wyznacza bezpo­średni popyt na produkt, a w coraz większym stopniu wielkość kapitału,, którym dysponuje indywidualny kapitalista, dążenie jego kapitału do po­mnażania swej wartości oraz konieczność ciągłości i rozszerzania produkcji. Wraz z tym w każdej poszczególnej gałęzi produkcji wzrasta nieuchronnie masa produktu znajdująca się na rynku w postaci towaru lub poszukująca zbytu. Wzrasta masa kapitału utrwalona na czas krótszy lub dłuższy w for­mie kapitału towarowego. Dlatego też wzrasta zapas towarowy” . Uznając nieuchronność wzrostu zapasów, Marks podkreśla równocześnie, że zapas’nie może być zbyt duży. Jego wielkość nie powinna być większa ponad to, co stanowi warunek cyrkulacji.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)