ANALIZA WARUNKÓW

Analizując warunki, przy spełnieniu których możliwa jest reprodukcja prosta i rozszerzona, K. Marks koncentrował uwagę na relacjach, jakie powinny zachodzić między produkcją środków produkcji i środków konsumpcji. Dlatego—jak sądzę —w analizach wykorzystywał przede wszystkim kategorię kapitału stałego, rzadziej odwołując się do jego skład­ników, tzn. kapitału trwałego i obrotowego. W istocie jednak wartość łącznego produktu rocznego każdego z działów rozpada się na. c,+c0+ v+m, gdzie:,c, — część kapitału trwałego, która przeszła na produkt globalny w danym roku,co — kapitał obrotowy zużyty w danym roku, v — kapitał zmienny zużyty w danym roku, m _ wartość dodatkowa wytworzona w danym roku. Z reprodukcją prostą mamy do czynienia wówczas, gdy właściciel kapi­tału całą wartość dodatkową konsumuje nieprodukcyjnie, gdy przeznacza ją na sfinansowanie konsumpcji własnej.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)