ANALOGICZNE USTALENIA

Z analizy modelu wynika wreszcie, że zdecydowana większość uwzglę­dnionych instytucji powinna się znaleźć we wszystkich miastach. Miasta najmniejsze są bowiem z reguły siedzibami gmin, a liczą nie mniej niż 1000 mieszkańców; istnieją więc warunki do tego, by lokalizować w nich X i wyższe typy wyposażenia. Wynika stąd, że dla większości instytucji granica między miejscowościami, w których należy i nie należy ich organizować przebiega w obrębie wsi.A zatem zaprezentowana do tej pory metoda postępowania może być potraktowana jako próba wyznaczenia parametrów miejscowości, w któ­rych potrzebne są pojedyncze instytucje.Analogiczne ustalenia dla teatrów i instytucji muzycznych pokazują —jak zobaczymy dalej — że teatry dramatyczne można organizować w miastach, siedzibach województw, liczących 75 tys. i więcej mieszkańców. W miastach od 75 do 100 tys. mieszkańców ponad 20% miejscowości ma już teatr. Model ten można zatem rozszerzyć o kolejne instytucje kul­turalne, dla każdej z nich ustalając parametry miejscowości, w których powinna się ona znaleźć.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)