Kategoria: Historia

Mały Sabotaż

Reakcje ludzi po wkroczeniu do Polski wojsk niemieckich były różne. Jedni chcieli przeczekać zagrożenie, żyć cicho, nie wychylać się, inni zaś pomagali Niemcom, chętnie wpisywali się na volkslistę. Na szczęście wielu było bohaterów, którzy każdym czynem chcieli uprzykrzyć życie okupantowi.

Literatura

O okupowanej warszawie napisano wiele książek. Najbardziej znaną są chyba „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Książka ta opowiada o losach trójki przyjaciół i to, jak odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Rudy, Zośka, Alek, bo takie pseudonimy nosili, zasłynęli z niebywałych

Polska i powstania narodowe

Polska w swojej historii miała wiele, naprawdę ciężkich chwil. Nie przymierzając przetrwaliśmy wojny z zakonem krzyżackim, potop szwedzki, kilka zaborów. Przetrwaliśmy nawet wymazanie z mapy na 123 lata! Przetrwaliśmy pięcioletnią niemiecką okupację, przetrwaliśmy także komunizm. Duch w narodzie nie ginie,

Godzina W

Temat konieczności wybuchu Powstania Warszawskiego nie schodzi z ust historyków do dziś. Pojawiają się głosy, że mieszkańcy Warszawy nie chcieli powstania tak naprawdę, że to była decyzja polskich władz podziemnych. Jednak warto zauważyć pewno zdarzenie. Otóż kilka dni przed wybuchem,