Kategoria: Kiedy dusza dziecka płacze

Emocje

Zasadniczo jednak urazu tego dzaju nie można w chorobowy sposób stłumić przy udziale mechanizmu ronnego, przenika on do serca osoby i ulega rozładowaniu poprzez łzy )o w rozmowie z kimś drugim, czyli dzieje się to w zdrowy, naturalny osób. W

Wysiłek przemiany

W opisanym wcześniej sposobie żyda może nie zmienić się nic do chwili, gdy dana osoba staje się chrześdjaninem i podejmuje związane z tym faktem wyzwania. Rozpoczyna się wysiłek zmierzający do przemiany siebie samego. U niektórych osób wyraża się on żalem

Złe postępowanie

Jest natychmiast tłumione, to zaś, które wydaje się nieszkodliwe, pozostaje. Poddajemy je jedynie pewnego rodzaju „chrystianizacji”, to znaczy nadajemy im jedynie świątobliwy wygląd. Richard Lovelace zwraca uwagę, że „większość wspólnot osób uważających się za chrześcijan przesiąkniętych jest czymś, co można

Potrzeba akceptacji

Kiedy Susan stała się chrześcijanką, zaczęła tłumić w sobie pociąg skierowany ku osobom tej samej płci i nie poddała się stylowi życia lesbijek. Niewiele zmieniły się jednak jej reakcje na wewnętrzny ból spowodowany poczudem rzucenia. Podejmowała ciężkie wysiłki na rzecz

Odchodzenie od mechanizmów obronnych

Trzeba nam zrozumieć, że służący doraźną pomocą mechanizm obronny jest z chrześcijańskiego punktu widzenia tworem natury ddesnej. Jego danym celem jest ochrona zranionego serca przed doświadczeniem bólu ponad miarę. Chrzgścijanin natomiast powinien zadać śmierć temu, co elesne, całej związanej z

C. S. Lewis w swojej książce „The Great Divorce”

Opowiada historię mającej miejsce we śnie wycieczki autobusem do Doliny Cienia. Wszystko w owej dolinie jest cieniem życia, dolina ta mogłaby stać się Niebem, wystarczy tylko podjąć właściwą decyzję, dokonać właściwego wyboru. Jesteśmy tam świadkami spotkania Anioła z Duchem, który

Dzieło uzdrowienia i przemiany

Wejście na drogę prowadzącą ku pełni jest nierzadko rzeczą trudną i bolesną. Nikt lekką ręką nie porzuci swoich mechanizmów obronnych, nie obejdzie się przy tym bez sprzeciwu. Najczęściej dzieje się tak, że zauważa- ty, iż w naszym życiu źle się

Duch Święty

Była w brudnym pokoju, znajdowało się w nim łóżko, w którym kłębiło się nnóstwo owadów. Sara czuła się przy tym bardzo mała i mimo że widziała najdujące się tam wiadro i miotłę, nie była w stanie sama zabrać się za

Świadectwo spotkania z Jezusem

Wewnętrznego uzdrowienia, jakie dokonuje się w nich przez posługę innych osób. Jednak późnią następuje rozczarowanie: dowiadujemy się, że uzdrowienie to trwało bardzo krótko. Uważam, że kłopot tkwi w błędnym pojęciu natury i funkcji, jaką ma posługa uzdrowienia wewnętrznego. Wiele bowiem

Bóg

Pragnie nas uzdrawiać, znajduje upodobanie w tym, by rozwiązywać nasze kłopoty, w taki sam sposób, jak ojdec rodziny przytula swoje dzied i podesza je, kiedy doświadczają bólu. To wszystko zawiera się w pojęriu ojcostwa. Ponad wszystko jednak pragnieniem ojca jest

Część zadań

Trudność może sprawić praktyczne zastosowanie. W przypadku niektórych osób wewnętrznie bardzo poranionych proces ten może oznaczać całe lata potu, łez, wysiłku często niemal „do krwi”, ale pewne jest, że przyniesie błogosławione owoce. Pewien mężczyzna, który przed skutecznym doświadczeniem uzdrowienia swojego

Zastosowanie

Do ćwiczenia tego można przystąpić w małej grupie osób lub we dwójkę, imiętajmy przy tym, że do zbudowania zaufania i poczucia pewności dtrzeba czasu. Dzielmy się z pozostałymi uczestnikami jedynie tym, na co is stać. Jeśli podejmujemy to ćwiczenie sami,

ISTOTA DYSCYPLINY WEWNĘTRZNEJ

Poświęcimy sporo uwagi złożonym mechanizmom obronnym, które wielu z nas służą do obrony zranione  i serca. Mechanizmy te tworzą pewnego rodzaju tarcze zatrzymujące zewnętrzne bodźce, które mogłyby powtórnie zranić wrażliwe miejsce, ale kże izolują je przed naszymi zmysłami. Nie sposób

Karność

Można rozumieć w sensie negatywnym, jako konsekwencję złego postępowania, jako karę, którą należy ponieść za popełniony błąd. Posłużmy się przykładem, w którym mamy do czynienia z podobnym schematem, choć skala problemu jest mniejsza. Narzucenie sobie karności lub samodyscypliny w spożywaniu