CHARAKTERYSTYCZNE DLA BADANEGO OKRESU

Analiza ta pokazuje również, że przy charakterystycz­nym dla całego badanego okresu poziomie wyposażenia w środki obrotowe rosnąca stopa inwestycji produkcyjnych nie wpływa pozytywnie na dynamikę dochodu narodowego. Analiza ta pokazuje wreszcie, że przy nierównowadze charakterystycznej dla ostatniego dziesięciolecia zwiększanie udziału spo­życia indywidualnego w dochodzie narodowym negatywnie oddziałuje na tempo wzrostu gospodarczego. W istniejącej obecnie sytuacji rysuje się coraz wyraźniej konieczność zmniejszenia udziału wszystkich, z wyjątkiem przyrostu środków obrotowych i rezerw, składników dochodu narodowego. Trzeba natomiast zwiększyć udział tego jednego składnika. Wnioski te nie powinny zaskakiwać. Cała gospodarka znalazła się w sytu­acji ogrodnika, który wybudował willę i szklarnię, ale zabrakło mu pieniędzy na zakup odpowiedniej ilości nasion, sadzonek, nawozów sztu­cznych itp. Cóż w tej sytuacji może on zrobić? Przede wszystkim nie budo­wać nowej szklarni. A dodatkowo ograniczyć swoje spożycie po to, by zakupić jak największą ilość potrzebnych mu środków obrotowych. Jeśli nie zrobi tego, grozi mu katastrofa gospodarcza.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)