CO POKAZUJĄ WSKAŹNIKI

Pokazują one odpowiednio udział w dochodzie narodowym akumulacji, spożycia, inwestycji produkcyjnych, przyrostu środków obrotowych i rezerw, inwestycji nieprodukcyjnych, spożycia indywidualnego, spożycia zbiorowego. Oprócz wymienionych wskaźników charakteryzujących strukturę całego dochodu narodowego wykorzystano także wskaźniki charakteryzujące strukturę akumulacji. Wskaźniki te pokazują odpowiednio: udział przyrostu środków obroto­wych i rezerw w akumulacji, udział spożycia indywidualnego w spożyciu, udział spożycia zbiorowego w spożyciu, udział inwestycji nieprodukcyjnych w spożyciu. Zakładamy zatem, że na tempo wzrostu dochodu narodowego oddziałuje nie tylko stopa inwestycji produkcyjnych, lecz także stopa każdego z wymienionych składników. By sprawdzić trafność takiego przypuszczenia, posłużono się tymi samymi danymi i tą samą metodą, za pomocą której weryfikowano hipotezę o wpływie stopy inwestycji.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)