CO POKAZUJĄ WSKAŹNIKI

Pokazują one odpowiednio udział w dochodzie narodowym akumulacji, spożycia, inwestycji produkcyjnych, przyrostu środków obrotowych i rezerw, inwestycji nieprodukcyjnych, spożycia indywidualnego, spożycia zbiorowego. Oprócz wymienionych wskaźników charakteryzujących strukturę całego dochodu narodowego wykorzystano także wskaźniki charakteryzujące strukturę akumulacji. Wskaźniki te pokazują odpowiednio: udział przyrostu środków obroto­wych i rezerw w akumulacji, udział spożycia indywidualnego w spożyciu, udział spożycia zbiorowego w spożyciu, udział inwestycji nieprodukcyjnych w spożyciu. Zakładamy zatem, że na tempo wzrostu dochodu narodowego oddziałuje nie tylko stopa inwestycji produkcyjnych, lecz także stopa każdego z wymienionych składników. By sprawdzić trafność takiego przypuszczenia, posłużono się tymi samymi danymi i tą samą metodą, za pomocą której weryfikowano hipotezę o wpływie stopy inwestycji.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)