DLA BADANEGO OKRESU

Przyjrzyjmy się zatem, czy polską gospodarkę tego okresu charakteryzuje pełne wyko­rzystanie mocy wytwórczych, czy środki obrotowe i rezerwy rosły propor­cjonalnie do dochodu narodowego? Dla całego badanego okresu nie dys­ponujemy syntetyczną miarą stopnia wykorzystania mocy wytwórczych. Można natomiast określić, jak zmieniały się środki obrotowe i rezerwy. Z danych analizowanych dalej wynika, że w latach 1950 – 1980  wystąpił trend spadkowy, tzn. zmniejszał się udział przyrostu środków obrotowych rezerw w dochodzie narodowym. Gdyby więc w 1950 r. moce wytwórcze były w pełni wykorzystane, to w tym okresie stopień tego wykorzystania powinien być niższy. Z. Żółkiewski, przyjmując, że lata 1970—1978 były okresem względnie wysokiego wykorzystania zdolności produkcyjnych, szacuje, że w przemyśle wykorzystanie to wyniosło: w 1979 r. — 82%, w 1980 r. — 77%, w 1981 r. — 68%, w 1982 r. — 64%, w 1983 r. — 67% .

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)