DŁUGOŚĆ CYKLI INWESTYCYJNYCH

Z publikacji dotyczących długości cykli inwestycyjnych wynika, że w la­tach sześćdziesiątych cykl inwestycji przemysłowych wynosił 3—5 lat. Odnotowany w roku n+5 najniższy ujemny współczynnik korelacji linio­wej można więc tłumaczyć tym, iż w piątym roku od rozpoczęcia nakła­dów uzyskiwano prawdopodobnie znaczące rezultaty z podjętych wcześniej inwestycji. Osłabiało to ujemny związek pomiędzy udziałem inwestycji w dochodzie a jego dynamiką, nie prowadząc jednak do zależności dodat­niej. Wynik uzyskany dla roku n-\- 5 może zatem wskazywać, że zależność sformułowana przez Kaleckiego istnieje. Jeśli nie ujawnia się ona w korela­cji dodatniej, to dlatego, że w roku n+ 5, tj. w tym, w którym uzyskiwano efekty ze starych inwestycji, rozpoczynano nowe budowy. I te nowe budowy negatywnie oddziaływały na dynamikę dochodu narodowego.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)