DŁUGOŚĆ CYKLI INWESTYCYJNYCH

Z publikacji dotyczących długości cykli inwestycyjnych wynika, że w la­tach sześćdziesiątych cykl inwestycji przemysłowych wynosił 3—5 lat. Odnotowany w roku n+5 najniższy ujemny współczynnik korelacji linio­wej można więc tłumaczyć tym, iż w piątym roku od rozpoczęcia nakła­dów uzyskiwano prawdopodobnie znaczące rezultaty z podjętych wcześniej inwestycji. Osłabiało to ujemny związek pomiędzy udziałem inwestycji w dochodzie a jego dynamiką, nie prowadząc jednak do zależności dodat­niej. Wynik uzyskany dla roku n-\- 5 może zatem wskazywać, że zależność sformułowana przez Kaleckiego istnieje. Jeśli nie ujawnia się ona w korela­cji dodatniej, to dlatego, że w roku n+ 5, tj. w tym, w którym uzyskiwano efekty ze starych inwestycji, rozpoczynano nowe budowy. I te nowe budowy negatywnie oddziaływały na dynamikę dochodu narodowego.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)