DOBRE WARUNKI

Można zatem przypuszczać, że bardzo dobre—jak na nasze warunki—   wyniki pierwszej połowy lat siedemdziesiątych byłyby jeszcze lepsze, gdyby E. Gierek i jego ekipa co najmniej zablokowali stopę inwestycji produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz stopę spożycia zbiorowego, a uzys­kane w ten sposób środki przeznaczyli na poprawę zaopatrzenia w środki obrotowe i — w dalszej kolejności — na spożycie indywidualne.Obraz zależności dla lat 1970—1980 ujawnia sprzeczności rozsadzające ówczesną gospodarkę. Współczynniki statystycznie istotne otrzymaliśmy dla: przyrostu środków obrotowych i rezerw, spożycia zbiorowego, inwes­tycji nieprodukcyjnych, spożycia indywidualnego. Pierwszy ze współczynni­ków jest dodatkni, pozostałe — ujemne. Oznacza to, że przy właściwej tamtemu okresowi nierównowadze w zaopatrzeniu negatywny wpływ na dynamikę dochodu narodowego wywiera powiększanie wszystkich składni­ków spożycia, przy czym wpływ ten jest najbardziej widoczny w przypadku spożycia zbiorowego, a najmniej — spożycia indywidualnego.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)