DRUGA OBSERWACJA

Z drugiej obserwacji wnoszę, że przy tak wysokich współczynnikach korelacji liniowej dla liczby mieszkańców i parametrów instytucji najpro­stsza metoda określania parametrów obiektu dla miejscowości, które go jeszcze nie mają, może polegać na wyliczeniu tych parametrów z odpowied­nich równań regresji.Metodą taką posłużę się z jednej strony do określenia parametrów teatru, który należałoby wybudować w Krakowie, z drugiej — do wyzna­czenia dolnej granicy dla tego rodzaju instytucji. Wybór Krakowa nie jest przypadkowy. W tym trzecim co do wielkości mieście i drugim co do siły oddziaływania ośrodku kulturalnym teatr operowy nie ma stałej siedziby. Jeśli dodatkowo uwzględnić fakt, że w mieście tym mieszka i pracuje jeden z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów polskich, twórca m.in. dzieł operowych, to chyba nie trzeba szerzej Uzasadniać tezy, że w Krakowie teatr operowy powinien mieć własną siedzibę. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, jak duży miałby to być obiekt?

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)