Emocje

Zasadniczo jednak urazu tego dzaju nie można w chorobowy sposób stłumić przy udziale mechanizmu ronnego, przenika on do serca osoby i ulega rozładowaniu poprzez łzy )o w rozmowie z kimś drugim, czyli dzieje się to w zdrowy, naturalny osób. W doświadczeniu tym objawia się więc prawdziwe ,ja”. Nie ma taj pozy, niczego nie staramy się za wszelką cenę ukryć, nie ma też jchanizmów obronnych, ponieważ nie są w tym przypadku w ogóle itrzebne. Jak zatem widzieliśmy w przytoczonych przykładach, każda osoba łgując na wewnętrzny ból, tworzy swój własny mechanizm obronny, dywidualne reakcje każdego z nas mogą być przy tym wzmocnione przez sze cechy dziedziczne, a także przez grzeszną naturę. Stanowią one osób, w jaki człowiek sam, bez Boga, próbuje radzić sobie z własnymi Dpotami. Jako że owe mechanizmy obronne biorą początek w upadłej :turze człowieka (człowiek cielesny), mają one zasadniczo grzeszny charakter. Richard Lovelace pisze na ten temat: „Zjawiska grzechu nie można ograniczać jedynie do pewnych wyizolowanych przykładów ani schematów czynienia zła. Grzech ma o wiele bardziej łożony charakter, jest on symptomem istnienia pewnej usystematyzowanej matrycy psychicznych nastawień, przekonań i zachowań, która jest głęboko zakorzeniona w wyobcowaniu człowieka w jego relacji z Bogiem”.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)