FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK

Placówki te funkcjonują w ramach trzech niezależnych struktur organizacyjnych. Punkty biblioteczne są częścią sieci bibliotek pu­blicznych, a kluby są własnością „Ruchu” bądź poszczególnych gminnych spółdzielni. Decyzje o powołaniu każdej z tych placówek podejmowane są na różnych szczeblach i tylko przypadkowy zbieg okoliczności może do­prowadzić do tego, że w jednej wsi powstaną równocześnie obie. Podobnie dzieje się w przypadku miejscowości, w których powinny się znaleźć inne zestawy instytucji. Posługując się modelem normatywnym można wyodrębnić te zestawy instytucji, które powinny się znaleźć w największej liczbie miejscowości. Dla tych zestawów należałoby zaproponować nowe rozwiązania organiza­cyjne. Nie chodzi w tej chwili o to, by przedstawiać szczegóły takich rozwią­zań, lecz jedynie pokazać, że model normatywny sieci instytucji kultural­nych pozwala rozważać różne ich warianty zarówno w skali poszczególnych wsi, jak i całego kraju.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)