GENEROWANY ROZWÓJ

Tak generowany rozwój jest pozorny, ma on bowiem miejsce przede wszystkim w działach skoncentrowanych wokół kompleksu inwestycyjnego. Sprawą numer jeden jest więc pytanie, jak wyrwać się z tego błę­dnego koła. Popatrzmy teraz na współczynniki korelacji cząstkowej obliczone dla składników spożycia. Z porównania współczynników korelacji całkowitej dla udziału składni­ków spożycia w dochodzie i dla ich udziału w spożyciu wynika, że w latach siedemdziesiątych na dynamikę dochodu narodowego silniej oddziały­wały zmiany udziału składników w całym dochodzie narodowym. Odnosi się to do wszystkich rodzajów spożycia, przy czym we wszystkich przypad­kach wpływ ten był ujemny. Może to świadczyć o tym, że na wzrost gospo­darczy hamująco wpływa nie tyle struktura spożycia, ile jego udział w do­chodzie narodowym. Odnotowujemy więc drugą niejako stronę pułapki inwestycyjnej.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)