GENEROWANY ROZWÓJ

Tak generowany rozwój jest pozorny, ma on bowiem miejsce przede wszystkim w działach skoncentrowanych wokół kompleksu inwestycyjnego. Sprawą numer jeden jest więc pytanie, jak wyrwać się z tego błę­dnego koła. Popatrzmy teraz na współczynniki korelacji cząstkowej obliczone dla składników spożycia. Z porównania współczynników korelacji całkowitej dla udziału składni­ków spożycia w dochodzie i dla ich udziału w spożyciu wynika, że w latach siedemdziesiątych na dynamikę dochodu narodowego silniej oddziały­wały zmiany udziału składników w całym dochodzie narodowym. Odnosi się to do wszystkich rodzajów spożycia, przy czym we wszystkich przypad­kach wpływ ten był ujemny. Może to świadczyć o tym, że na wzrost gospo­darczy hamująco wpływa nie tyle struktura spożycia, ile jego udział w do­chodzie narodowym. Odnotowujemy więc drugą niejako stronę pułapki inwestycyjnej.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)