HAMOWANIE ROZWOJU

To przeciążenie hamowało rozwój naszej gospodarki. Nie znaczy to – rzecz jasna — że zaspokojone były wszystkie fizyczne potrzeby w zakresie rozbudowy ma­jątku trwałego. Przyczyny, które doprowadziły do tego rodzaju sytuacji, omawiam szerzej w innym miejscu . Tutaj warto zwrócić uwagę na charakterysty­czne cechy systemu gromadzenia środków na finansowanie inwestycji. W latach 1951—1957 środki te scentralizowano, przyjmując zasadę, że każda legalnie rozpoczęta inwestycja powinna być sfinansowana przez budżet państwa. Później zwiększano stopniowo swobodę przedsię­biorstw, pozbawiając je jednak nadal samodzielności w zakresie podziału dochodu na część akumulowaną oraz część konsumowaną. Z gospodarki uspołecznionej na długie lata usunięto mechanizm, który chroni gospodarkę prywatną przed nadmiernymi inwestycjami. Mechanizm ten polega na tym, że każdy podmiot gospodarujący sam decyduje o tym, jaką część przezna­czyć na konsumpcję, akumulację, na dodatkowe środki obrotowe, a jaką na inwestycje.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)