INWESTYCJE PRODUKCYJNE

Zatem to, czy inwestycje produkcyjne wpływają pozytywnie na dynamikę dochodu narodowego, zdaje się zależeć od tego, jak zmieniają się środki obrotowe i rezerwy. W ten sposób wracamy do warunku, jaki M. Kalecki postawił gospodarce socjalistycznej, do której można by odnosić jego formułę. Przypomnijmy, że gospodarkę tę powinno cechować pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych, a środki obrotowe powinny rosnąć proporcjonalnie do dochodu narodowe­go. Ponieważ warunek ten nie był w badanym okresie spełniany, zaprezento­wana wyżej weryfikacja formuły Kaleckiego wypadła negatywnie. Współ­czynniki korelacji cząstkowej pokazują natomiast, że w przypadku speł­nienia tego warunku, wypadłaby ona najprawdopodobniej pozytywnie.Współczynniki korelacji całkowitej upoważniają do wniosku, że rosnący udział przyrostu środków obrotowych w akumulacji dodatnio wpływa na dynamikę dochodu narodowego. Współczynnik korelacji cząstkowej nie potwierdza tej prawidłowości.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)