ISTOTNE ZNACZENIE

Kapitał odpływa bowiem wtedy z gałęzi o względnie dużej produkcji do gałęzi o produkcji względnie małej. Istotniejsze zna­czenie ma obserwacja, iż ogólną przyczyną takich dysproporcji jest nadpro­dukcja kapitału trwałego lub obrotowego. Teza ta logicznie wynika z cytowanego już twierdzenia, że w gospodarce towarowej skalę produkcji w coraz mniejszym stopniu wyznacza bezpośredni popyt na towary, a w co­raz większym stopniu — wielkość kapitału, którym dysponuje jego właś­ciciel lub dysponent. Dążenie do pomnażania kapitału i do rozszerzania produkcji jest dla Marksa immanentną cechą tej gospodarki. Na gruncie takiego założenia łatwo obronić twierdzenie, że ogólną przyczyną nadpro­dukcji w danej gałęzi jest nagromadzenie zbyt dużej ilości kapitału trwałego łub obrotowego. Nadprodukcja —w znaczeniu, którego używa Marks —nie odnosi się do stanów, w których istnieje bezwzględny nadmiar produktów czy środ­ków trwałych.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)