ISTOTNE ZNACZENIE

Na przykład wówczas, jeśli wsie, w których powinny się znaleźć takie same instytucje (np. kina lub domy kultury), są położone na tyle blisko, że może je obsługiwać jedna instytucja. W tej chwili trudno powiedzieć, jak często będziemy spotykać tego rodzaju przypadki. Odpowiedzi na to pytanie do­starczą szczegółowe analizy przestrzennego rozmieszczenia wsi, w których powinny się znaleźć poszczególne zestawy instytucji. Przy podejmowaniu konkretnych decyzji lokalizacyjnych proponowany model normatywny może więc sluzyć za narzędzie pcmocnicze, pozwalające odnieść konkretną decyzję do sytuacji w całym kraju. Przy takim ostrożnym wykorzystaniu model ten może być użyteczny już teraz. Istotniejsze znaczenie mają—jak się wydaje — przyjęte ustalenia w analizach przestrzennego zróżnicowania wyposażenia wsi w infrastruk­turę. Przydatność wskaźników proponowanych w modelu normatywnym można ocenić, porównując je ze wskaźnikami tradycyjnymi.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)