KAŻDA JEDNOSTKA TOWARU

Chociaż każda jednostka towaru ma wartość użytkową, to jednak wszystkie te jednostki część tej wartości tracą.Stan o którym mowa, nie musi prowadzić do globalnego kryzysu. W gos­podarce, w której istnieje swobodny przepływ kapitału pomiędzy gałę­ziami produkcji, a zarazem kapitały konkurują z sobą „wzrost lub spadek wartości rynkowej wskutek tej dysproporcji, pociąga za sobą przenoszenie i   wycofywanie kapitału z jednej gałęzi produkcji do innej, wędrówkę ka­pitału z jednej gałęzi produkcji do innej” . Niemniej jednak w samym tym wyrównywaniu tkwi już teoretyczna możliwość kryzysu. Gdy zatem istnieje znaczna swobodą w lokowaniu kapitału w poszczegól­nych gałęziach produkcji, dysproporcja między wielkością produkcji a chłonnością poszczególnych segmentów rynku nie musi prowadzić do globalnych kryzysów.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)