NA PODSTAWIE DANYCH

Na podstawie danych za lata 1950—1970 można więc twierdzić, że poli­tyka gospodarcza powinna była zmierzać do zmniejszenia udziału w do­chodzie narodowym inwestycji nieprodukcyjnych, spożycia zbiorowego oraz inwestycji produkcyjnych. Uzyskane w ten sposób środki należało przeznaczyć przede wszystkim na poprawę zaopatrzenia w środki obroto­we, a w dalszej kolejności — na spożycie indywidualne.Analiza zmian w strukturze dochodu narodowego w latach 1970—1980 pokazuje, że tylko w minimalnym stopniu uwzględniano te postulaty. W latach 1970—1974 zwiększył się nieco udział przyrostu środków obrotowych, a obniżył udział spożycia zbiorowego. Równocześnie jednak gwałto­wnie rosło obciążenie inwestycjami produkcyjnymi, na tym samym p07i0- mie utrzymywało się obciążenie inwestycjami nieprodukcyjnymi zmniej­szał się natomiast udział spożycia indywidualnego. Po roku 1974 rośnie udział spożycia indywidualnego i spada udział inwestycji produkcyjnych, ale równocześnie szybko maleje udział przyrostu środków obrotowych, rośnie zaś udział spożycia zbiorowego i inwestycji nieprodukcyjnych.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)