NA PODSTAWIE DANYCH

Na podstawie tych sa­mych danych można budować wskaźniki wykorzystania obiektów. Są to: liczba widzów /miejsce, liczba widzów / przedstawienie, liczba widzów /miejsce udostępnione (frekwencja) itp. Analiza korelacyjna pozwala z kolei badać związki, jakie istnieją pomiędzy wielkością miejscowości a rozmiarami działalności, dostępnością do insty­tucji a intensywnością korzystania, nasyceniem instytucjami a ich wykorzy­staniem  itp.Analizując dane zagregowane na różnych poziomach oraz w różnych układach, szukałem odpowiedzi na pytania: czy interesująca nas zależność w ogóle występuje i jaka jest jej siła? Odpowiedzi, jakie tu sformułuję, nie są ostateczne. Współczynniki korelacji liniowej obliczyłem dla niektó­rych tylko instytucji i dla dwu wybranych lat. Podejmując tę fragmentarycz­ną analizę zakładałem, że jeśli jej wyniki będą pozytywne, to w przyszłości może być ona punktem wyjścia badań, w których wykorzystano by wszyst­kie dostępne materiały. Trzeba tu jeszcze zdefiniować jedno z pojęć, które pojawi się dalej. Przez dolną granicę rozumiem najmniejszą liczbę mieszkańców w miejsco­wości, przy której racjonalne jest organizowanie instytucji stałej. Pojęcie to jest potrzebne przede wszystkim wtedy, gdy chcemy poznać wielkość potrzeb w poszczególnych jednostkach administracyjnych oraz w całym kraju.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)