NA PODSTAWIE WIEDZY

Już na tej podstawie, a także na podstawie wiedzy, jakiej dostarcza bieżąca obserwacja życia gospodarczego, można twierdzić, że warunki po­stawione przez Kaleckiego gospodarce, do której mógłby się odnosić jego model, nie były najprawdopodobniej spełnione ani w roku 1950, ani później. Stąd wniosek, że formuła ta nie może być podstawą twierdzenia, że w okresie powojennym rosnąca stopa inwestycji sprzyjała wzrostowi do­chodu narodowego, że przy rosnącej kapitałochłonności należało ją zwię­kszać po to, by utrzymać taką samą dynamikę dochodu narodowego. Wyniki analizy korelacyjnej potwierdzają zatem jedynie wnioski, do których można było dojść drogą analizy dedukcyjnej. Mogą być one po­średnim dowodem na to, że w badanym okresie moce wytwórcze nie były w pełni wykorzystane. Analiza ta nie pozwala jeszcze na określenie wszystkich przyczyn i skali tego niewykorzystania. Można jedynie powiedzieć, że skala ta była na tyle duża, że rosnącej stopie inwestycji nie towarzyszyły przyrosty dochodu narodowego. Działo się tak prawdopodobnie dlatego, że już w planie 6-letnim przekroczony został dopuszczalny poziom obcią­żenia dochodu narodowego inwestycjami produkcyjnymi.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)