NADPRODUKCJA KAPITAŁU

Jest to wypadek nadprodukcji kapitału trwałego, która wywołuje zupełnie takie same zjawiska, jakie występują w pierwszym wypadku […] kryzysy mają za podstawę nadprodukcję kapitału trwałego, a przeto stosunkowo niewy­starczającą produkcję kapitału obrotowego”. Jeśli zatem nieurodzaj bądź pogarszające się możliwości zdobycia su­rowców są czynnikiem kryzysotwórczym niezależnym od woli właścicieli i   dysponentów kapitału, to błędy w podziale kapitalizowanej części war­tości dodatkowej obciążają wyłącznie ich własne konta. W gospodarkach scentralizowanych rola właścicieli kapitału, bądź też osób występujących w ich imieniu, w wywoływaniu globalnych kryzysów gospodarczych może być zatem bardzo znaczna. Opisana grupa przyczyn kryzysów wiąże się z nieproporcjonalnym użyciem kapitalizowanej części wartości dodatkowej. Marks szeroko opisał również przyczyny związane z brakiem zgodności między dążeniem do rozszerzenia produkcji a ograniczoną chłonnością rynku.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)