NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE

W formule M. Kucharskiego wzrost stopy inwestycji negatywnie oddzia­łuje na wzrost płacy realnej. W formule M. Kaleckiego kierunek oddziały­wania na tempo wzrostu dochodu narodowego jest odwrotny. Można zatem twierdzić, że w przypadku pozytywnej zależności dynamiki dochodu narodo­wego i płacy realnej — co można ustalić empirycznie — formuła M. Kuchar­skiego podważa prawdziwość formuły M. Kaleckiego. Ponieważ związek taki istnieje, empiryczna weryfikacja M. Kucharskiego jest równoznaczna z zanegowaniem prawdziwości formuły M. Kaleckiego. Tym samym uzys­kane przeze mnie wyniki są zbieżne także z ustaleniami M. Kucharskiego. Teza o negatywnym związku wzrostu stopy inwestycji i dynamiki do­chodu narodowego znajduje więc potwierdzenie w trzech, przeprowadzo­nych na zupełnie różnych materiałach, badaniach.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)