NIEDOBÓR SUROWCÓW

Ta pierwsza z przyczyn realnych kryzysów ma zatem —z punktu wi­dzenia właścicieli i dysponentów kapitału — charakter obiektywny. Nie mają oni na nią żadnego wpływu bądź wpływ ten jest ograniczony ze wzglę­du na aktualny stan wiedzy łub uwarunkowania polityczne. Istnieje wszak­że — zdaniem Marksa — druga przyczyna, której trudno byłoby przypisać cechę obiektywności i niezależności od działań właścicieli i dysponentów kapitału. Ten niedobór surowców może zaistnieć niezależnie od urodzaju bądź od naturalnej wydajności pracy. „Jeżeli mianowicie w danej gałęzi pro­dukcji wyłożono na maszyny itd. niewspółmiernie dużą część wartości dodatkowej, kapitału dodatkowego, to chociaż materiał wystarczałby na produkcję w dawnej skali, nie wystarczałby jednak na produkcję w nowej skali. A więc przyczyną (kryzysu — przyp. M.S.) jest nieproporcjonalna przemiana dodatkowego kapitału w różne jego elementy.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)