NIEUSTANNE ROZSZERZENIE

Następuje to przez nieustanne rozszerzanie reprodukcji i akumulacji, a przeto i przez nieustanne powrotne przekształcanie dochodu w kapitał, gdy tymczasem […] masy producentów są ograniczone do przeciętnej miary potrzeb i, zgodnie z naturą produkcji kapitalistycznej, ograniczone być muszą” Dochodzimy zatem do paradoksalnego z pozoru wniosku. Źródłem nadprodukcji, a tym samym zahamowania procesu reprodukcji rozszerzo­nej, okazują się działania obliczone na przyspieszanie tego procesu. Prze­znaczanie zbyt dużej części produktu globalnego, a więc nie tylko kapitali­zowanej części wartości dodatkowej, na akumulację, rozumianą tak jak rozumieją ją niektórzy nasi teoretycy, prowadzi do tego, że powstaje nad­produkcja towarów.Rozwijając myśl Marksa można powiedzieć, że nadprodukcja ta może mieć co najmniej dwie postacie: jawną i utajoną. Nadprodukcja jawna poja­wia się wówczas, gdy zbyt duża część produktu globalnego przeznaczona jest na kapitał trwały lub obrotowy oraz gdy cała akumulacja dzieli się w odpowiednich proporcjach pomiędzy środki trwałe, obrotowe i siłę roboczą.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)