NOWE ŚRODKI TRWAŁE

Nowe środki trwałe są natomiast zbędne wówczas, gdy — przy danych zasobach środków obro­towych — nie jest w pełni wykorzystana siła robocza, bądź też wówczas, gdy siła robocza jest w pełni wykorzystana, ale nie ma również wolnych środ­ków obrotowych. Gdy w gospodarce występują nie wykorzystane zasoby siły roboczej, trzeba przede wszystkim powiększać środki obrotowe, a do­piero w dalszej kolejności — środki trwałe. Na gruncie tej teorii marno­trawstwem są inwestycje w środki trwałe zarówno wówczas, gdy prowadzi to do bezrobocia, jak i wówczas, gdy na nowe środki nie czekają wolne środki obrotowe i wolna siła robocza. Wynikają stąd dwie bardzo istotne — moim zdaniem — dyrektywy w sprawie struktury kapitalizowanej części wartości dodatkowej. Dyrek­tywa pierwsza głosi, że należy minimalizować tę część wartości dodatkowej, którą przeznacza się na powiększenie kapitału trwałego. Dyrektywa druga głosi, że należy w pełni wykorzystywać dostępne środki obrotowe oraz do­stępną siłę roboczą.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)