ODPOWIEDNIE WSPÓŁCZYNNIKI

Obliczono odpowiednie współczynniki korelacji liniowej dla wartości wskaźników struktury całego dochodu, akumulacji i spożycia oraz wskaźników wzrostu dochodu naro­dowego. W pierwszej fazie ograniczono się do danych dla roku n. Dane wykorzystane w analizie pochodzą z dwóch roczników dochodu narodowego. Rocznik z 1971 r. zawiera dane o dynamice i strukturze do­chodu narodowego w latach 1950—1970, w cenach 1961 r. Rocznik z 1982 r. zawiera dane o dynamice dochodu narodowego podzielonego brutto i po­szczególnych jego składników (inwestycje produkcyjne i nieprodukcyjne, przyrost środków obrotowych i rezerw, spożycie indywidualne i zbiorowe spożycie) za lata 1947—1980, w cenach 1961 r. oraz dane o strukturze dochodu dla wybranych lat (1950, 1960, 1965, 1970, 1975—1980). Na po­trzeby tej analizy wielkości te zostały przeliczone przez A. Wieczorek na ceny z 1977 r.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)