OGÓLNA PRAWIDŁOWOŚĆ

Międzygałęziowe różnice są z kolei pochodną tej ogólnej prawidłowości. Łączny obrót kapitału w gałęziach,w których wysoki jest udział kapitału trwałego, trwa dłużej niż w gałęziach, w których dominuje kapitał obrotowy i zmienny, przy założeniu -— rzecz jasna — że poszczególne rodzaje kapitału krążą w poszczególnych gałęziach w jednakowym tempie i że istnieje zbyt dla wy­tworzonych towarów. Zależności, o których mowa, zachodzą tylko wówczas, gdy kapitalizo­waną część wartości dodatkowej, powiedzmy po prostu— fundusz akumulacji, wykorzystuje się w taki sposób, że zachowane są właściwe proporcje pomiędzy kapitałem trwałym, obrotowym i zmiennym, tzn. dostępny kapitał trwały umożliwia produkcyjne wykorzystanie kapitału obrotowego i zmiennego, poszczególne składniki kapitału pozostają w stosunku do siebie w odpowiedniej proporcji.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)