PILNE I POTRZEBNE

Do najistotniejszych zaliczam to, że projektując przyszłe działania, opieramy się na mitologicznych wyobrażeniach o uzależnieniu dynamiki dochodu narodowego od wzrostu inwesty­cji, że ograniczenie nakładów inwestycyjnych, co jest jedynie słuszne, a zatem powinno być trwałe, przedstawiamy jako przejściowe i wymuszone przez doraźne okoliczności. Mając to wszystko na względzie, uważam za niezbędne i pilnie potrzebne studia nad zależnością, jaka łączy strukturę dochodu narodowego podzie­lonego i dynamikę dochodu wytworzonego. W istocie bowiem jednym z naj­ważniejszych czynników wzrostu jest prawidłowy podział tego, co społeczeń­stwo wytworzy oraz — ewentualnie — otrzyma z zewnątrz w formie daro­wizny. W tym sensie formuła Kaleckiego, jako formuła o zależności między udziałem w dochodzie podzielonym jednego ze składników a dynamiką dochodu wytworzonego, jest w pełni zasadna.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)