PODJĘTA PRÓBA

Na ich podstawie podjąłem próbę sformuło­wania założeń normatywnych. Wybór tych a nie innych lat nie był po­dyktowany jakimiś szczególnymi względami. W czasie, gdy prowadziłem analizę, najnowsze dane odnosiły się do 1983 r. Z kolei dla 1978 r. dyspono­wałem gotowym materiałem jednostkowym, udostępnionym przez GUS a przechowywanym w zbiorach Zakładu Ekonomiki Kultury IK. Wykorzysta­łem ten materiał po to, by nie ograniczać analizy do jednego tylko roku. Szersze tło dla tych dwu lat pokazują wykresy 2, 3 i 4, które uwzględniają dane o liczbie przedstawień i widowisk w siedzibach stałych w latach 1959—1984.Wszystkie formułowane dalej wnioski odnoszą się tylko do tych dwu lat. Chodzi zatem nie tyle o empiryczną analizę sieci, ile o poszukiwanie metody takiej analizy. Analiza empiryczna musiałaby obejmować więcej lat, a także należałoby ją na bieżąco aktualizować. Dopiero na takiej podstawie można byłoby formułować konkretne dyrektywy praktyczne. W Zakładzie Ekonomiki Kultury IK tworzymy warsztat dla prowadzenia tego rodzaju prac.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)