PODZIELONE STANOWISKO

W tej sprawie można podzielić stanowisko M. Nasiłowskiego, który pisze: „Niewątpliwie proste formuły ekonomiczne nie oddają całej złożoności realnie występujących zjawisk gospodarczych. Niemniej jednak wydaje się, że stanowią one przydatne narzędzie badania wpływu zmian w obrębie danego czynnika na wielkość lub tempo wzrostu dochodu narodowego przy założeniu, że działanie całego szeregu jakościowo odmiennych, innych czynników […] kumuluje się w wielkości parametru kierunkowego fun­kcji” .W tablicy  podaję wartość współczynników korelacji liniowej dla udziału inwestycji produkcyjnych w dochodzie narodowym i dla dynamiki dochodu narodowego wytworzonego w roku n oraz w latach następnych. We wszyst­kich analizowanych przypadkach współczynniki te miały wartość ujemną. Oznacza to, że większej stopie inwestycji produkcyjnych odpowiada z re­guły niższe tempo wzrostu dochodu narodowego. Dzieje się tak zarówno w roku n, jak i w latach następnych.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)