POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

Pojawiają się w tym miejscu pytania: jaką rolę na gruncie tej teorii spełniają w ruchu okrężnym kapitału zapasy oraz co dzieje się wówczas, gdy ruch okrężny kapitału ustaje, gdy powstaje swego rodzaju zator?W kapitale obrotowym wyodrębnia Marks dwa składniki: część kapitału, która wchodzi bezpośrednio do procesu produkcji oraz niezbędne zapasy i rezerwy. „Jeżeli będziemy rozpatrywać sprawę — pisze Marks — z punktu widzenia wartości kapitałowej, która przekształciła się w produkt towarowy i musi być teraz sprzedana, czyli przekształcona z powrotem w pieniądz, która więc funkcjonuje obecnie na rynku jako kapitał towarowy, to stan, w jakim kapitał ten stanowi zapas, jest niecelowym, przymusowym pobytem na rynku. Im szybciej odbywa się sprzedaż, tym płynniej dokonuje się pro­ces reprodukcji […] Z drugiej strony, stałe znajdowanie się towaru na rynku, zapas towarów, stanowi [] warunek ciągłości procesu reprodukcji, jak również warunek lokowania nowego czy też dodatkowego kapitału” .

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)