POLITYKA CEN

Poli­tyka cen była zatem przez długie lata jednym z instrumentów proinwesty­cyjnej polityki gospodarczej (przysłowiowe było równoważenie podwyżek cen artykułów konsumpcyjnych obniżkami cen lokomotyw). Maskowała ona rosnące obciążenie dochodu narodowego inwestycjami. Proces ten został zahamowany dopiero w 1982 r. Ceny dóbr inwestycyjnych wzrosły wtedy bardziej niż ceny artykułów i usług konsumpcyjnych. W rezultacie podwyższył się udział akumulacji, a obniżył udział spożycia w dochodzie narodowym.Badając zależności między strukturą a dynamiką dochodu narodowego, wyodrębniłem kilka szeregów czasowych. Najkrótszy z nich obejmuje lata 1950—1955. Mając świadomość, że tak krótki okres nie może być podstawą do szerszych uogólnień, uwzględniłem go dlatego, iż pozwala spojrzeć na zależności, jakie ukształtowały się w toku realizacji planu 6-letniego oraz na dane, które —w innych cenach —były dostępne M. Kałeckiemu, kiedy w 1956 r. przygotowywał swój referat na Zjazd Ekonomistów.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)