POPYT NA PRACĘ

Gdy zatem trzeba tworzyć popyt na pracę prze­mysłu i budownictwa, żyjących z inwestycji, to budujmy nie nowe zakłady przemysłowe, lecz raczej mieszkania, urządzenia komunalne, trasy komu­nikacyjne, placówki oświatowe, szpitale itp. Wpływ stopy inwestycji na dynamikę dochodu narodowego nie był — jak już powiedziano — przedmiotem szczegółowych analiz empirycznych. Nie są mi również znane późniejsze publikacje na ten temat. Można więc odwołać się co najwyżej do analiz empirycznych pośrednio dotyczących tej sprawy.M. Nasiłowski w cytowanej już książce Analiza czynników rozwoju gospodarczego PRL podjął próbę weryfikacji funkcji produkcji Cobba-Douglasa na podstawie danych dotyczących gospodarki polskiej w latach 1950—1970. Z przeprowadzonych przez niego obliczeń wynika, że zależ­ność pomiędzy wielkością dochodu narodowego (D) a wielkością majątku trwałego (F) oraz zatrudnienia (Z) przybiera  postać.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)