POSTAWIENIE SPRAWY

Takie postawienie sprawy zmusza do udowodnienia na materiale empi­rycznym tezy, że już w planie 6-letnim przekroczono próg dopuszczalnego obciążenia dochodu narodowego inwestycjami produkcyjnymi. Dowód taki trudno byłoby w tym miejscu przeprowadzić. Warto jednak odwołać się do dyskusji, jaka toczyła się przed i w czasie II Zjazdu Partii, kiedy to — w latach 1953 1954 -kwestionowano trafność decyzji leżących u podstaw tego planu. Warto też wspomnieć o publikacjach, zamieszczanych w latach czterdziestych m.in. na łamach prasy socjalistycznej, w których górną granicę obciążenia dochodu narodowego akumulacją umieszczono na poziomie 20 %, zakładając przy tym, że taki poziom jest niezbędny tylko w okresie odbudowy zniszczonego w czasie wojny kraju oraz że jedna czwarta środków będzie pochodzić z kredytów zagranicznych. Istnieją zatem prze­słanki, by przypuszczać, że szczegółowe studia historyczne pozwolą w przy­szłości znaleźć przekonywające dowody na to, że już od początku łat pięć­dziesiątych gospodarka polska była permanentnie przeinwestowana, że była przeciążona nadmiernymi nakładami inwestycyjnymi. To przeciążenie hamowało rozwój naszej gospodarki.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)