POSZUKUJĄC PARAMETRÓW

Poszukując parametrów wybranych do analizy instytucji, założyłem, że zarówno intensywność korzystania, jak i stopień wykorzystania insty­tucji zależą m.in. od wskaźników nasycenia, tj. od liczby i wielkości insty­tucji zlokalizowanych w danej miejscowości. Jeśli ta hipoteza okazałaby się prawdziwa, to byłoby możliwe wyznaczenie optymalnych — ze względu na założoną intensywność korzystania oraz założony poziom wykorzystania parametrów instytucji. Z tych względów niezbędnym ogniwem dalszych prac nad modelem normatywnym sieci instytucji kulturalnych stają się analizy zależności statystycznych, jakie zachodzą pomiędzy poziomem wyposażenia miejscowości w instytucje kulturalne a intensywnością ko­rzystania z tych instytucji oraz stopniem ich wykorzystania. Analizy takie prowadziłem dla teatrów dramatycznych, oper i operetek, opierając się na danych dla lat 1978 i 1983.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)