POTRZEBNA GWARANCJA

Gwarancja ta jest potrzebna, gdyż każdy z właścicieli i dysponentów kapitału „po pierwsze pracuje w skali, która uwarunkowana jest nie przez popyt indy­widualny (zamówienie, potrzeby osób prywatnych), lecz przez dążenie do realizacji jak największej ilości pracy, a przeto i pracy dodatkowej oraz. do dostarczenia za pomocą danego kapitału jak największej ilości towarów; po wtóre, każdy pragnie zająć na rynku jak najwięcej miejsca i wyprzeć z niego, wyłączyć swych rywali”.Gdyby w stadium przejściowym między produkcją a konsumpcją nie było odpowiedniej ilości towarów, to znacznie gorsze byłyby możliwości użycia kapitalizowanej części wartości dodatkowej. Gdyby z kolei ilośó towarów znajdujących się w tym stadium była zbyt duża, nastąpiłoby za­hamowanie procesu reprodukcji rozszerzonej.W ten sposób dochodzimy do ostatniej z interesujących mnie kwestii, tzn. do teorii kryzysów naszkicowanej w Kapitale. Marks rozpatruje tę problematykę z trzech punktów widzenia: określa istotę tego zjawiska, poszukuje jego teoretycznych przyczyn, wreszcie określa potencjalne przy­czyny kryzysów realnych.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)