POTRZEBNA GWARANCJA

Gwarancja ta jest potrzebna, gdyż każdy z właścicieli i dysponentów kapitału „po pierwsze pracuje w skali, która uwarunkowana jest nie przez popyt indy­widualny (zamówienie, potrzeby osób prywatnych), lecz przez dążenie do realizacji jak największej ilości pracy, a przeto i pracy dodatkowej oraz. do dostarczenia za pomocą danego kapitału jak największej ilości towarów; po wtóre, każdy pragnie zająć na rynku jak najwięcej miejsca i wyprzeć z niego, wyłączyć swych rywali”.Gdyby w stadium przejściowym między produkcją a konsumpcją nie było odpowiedniej ilości towarów, to znacznie gorsze byłyby możliwości użycia kapitalizowanej części wartości dodatkowej. Gdyby z kolei ilośó towarów znajdujących się w tym stadium była zbyt duża, nastąpiłoby za­hamowanie procesu reprodukcji rozszerzonej.W ten sposób dochodzimy do ostatniej z interesujących mnie kwestii, tzn. do teorii kryzysów naszkicowanej w Kapitale. Marks rozpatruje tę problematykę z trzech punktów widzenia: określa istotę tego zjawiska, poszukuje jego teoretycznych przyczyn, wreszcie określa potencjalne przy­czyny kryzysów realnych.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)