POTWIERDZONE PRZYPUSZCZENIE

Szczegółowa analiza powierzchni takich instytucji i placówek zlokalizowanych w miejscowoś­ciach o różnej liczbie mieszkańców pozwoli zapewne określić wielkość tego parametru dla różnych miejscowości. Tutaj zauważmy tylko, że więcej niż 20% największych domów kultury mieści się w lokalach o powierzchni 400 m2 i większej. Analogiczny wskaźnik dla klubów wynosi 50 m2, dla bibliotek publicznych —- 50 m2, dla oddziałów i filii bibliotek publicznych —     37 m2, dla świetlic — 75 m2. Wynika stąd, że jedynie w przypadku do­mów kultury różnica między tak ustaloną dolną i górną wielkością placówki jest wyraźna. Pozostałe placówki nie różnią się w sposób istotny z punktu widzenia zajmowanej powierzchni. Potwierdza to przypuszczenie, że w przypadku wsi, zwłaszcza małych, wystarczającą miarą wyposażenia jest obecność danej instytucji, natomiast wielkość wykorzystanej powierzchni ma znaczenie drugoplanowe.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)