POWIĘKSZENIE W NIESKOŃCZONOŚĆ

Zdaniem Marksa — nie można więc bezkarnie zwiększać stopy akumula­cji, zwłaszcza akumulacji rozumianej jako suma inwestycji produkcyjnych i    przyrostu środków obrotowych. Ograniczanie konsumpcji musi prowa­dzić do zahamowania reprodukcji kapitału.Analiza zapisanych w Kapitale opinii na temat źródeł kryzysów zmusza więc do skorygowania sformułowanych wyżej dyrektyw dotyczących pra­widłowości podziału produktu globalnego.Okazuje się bowiem, że nie jest możliwe powiększanie w nieskończoność ani całej wartości dodatkowej, ani jej kapitalizowanej części. W interesie właścicieli kapitału leży odpowiednie zwiększenie tej części produktu glo­balnego, która w schematach reprodukcji określana jest jako v. W ich inte­resie leży także odpowiedni podział kapitalizowanej części wartości dodat­kowej na środki trwałe, obrotowe i siłę roboczą.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)