PREZENTOWANA ANALIZA

Gdyby prezentowana analiza miała być jedynie próbą weryfikacji formuły Kaleckiego, to w tym miejscu można byłoby ją zakończyc. Na pod­stawie uzyskanych danych można byłoby twierdzić, że jeżeli zależność po­między udziałem inwestycji produkcyjnych w dochodzie narodowym ma charakter liniowy, to w latach 1950—1970 i 1950—1980 jej kierunek był ujemny.  Powstają w tym miejscu pytania: czy zaprezentowane tu obliczenia podważają prawdziwość formuły Kaleckiego w ogóle? Dlaczego w analizo­wanym okresie zależności ułożyły się odwrotnie niż zakładał autor Zarysu teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej? Innymi słowy —są to pytania 0  granice prawdziwości tej formuły.Należy pamiętać, że M. Kalecki tardzo wyraźnie określił cechy gospodarki,, do której może być zastosowana jego formuła. Jeśli zatem wynik weryfi­kacji jest negatywny, to najprawdopodobniej polska gospodarka tego o- kresu nie posiada cech, których istnienie zakładał M. Kalecki.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)