PRZEDSTAWIONA PROPOZYCJA

Przedstawionej propozycji w żadnym przypadku nie należy traktować jako ostatecznej. Nie było moją intencją tworzenie narzędzia, które w spo­sób jednoznaczny rozstrzygałoby wątpliwości związane z lokalizacją klu­bów, bibliotek czy domów kultury. Chciałem przede wszystkim pokazać, że badanie wyposażenia miejscowości w infrastrukturę przeprowadzone przez GUS może być wykorzystane do zbudowania takiego normatywu. Do osiągnięcia tego celu niezbędne są jednak zmiany w samym badaniu. Przede wszystkim trzeba znacznie gruntowniej przemyśleć zestaw insty­tucji i placówek, które zostaną w nim uwzględnione. Dziś sytuacja jest łatwiejsza niż w roku 1978, bowiem ustawa o upowszechnianiu kultury rozstrzyga niektóre z rysujących się wątpliwości. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ogólnych zasad kształtowania sieci instytucji i placówek upowszechniania kultury (nad którym toczą się prace) wprowadzi dodatkowe uściślenia.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)