PRZESUNIĘCIE GRANIC

Jakie byłyby konsekwencje ustalenia dolnej granicy na każdym z tych po­ziomów? Jeśli założymy, że dolna granica dla teatrów operowych przebiega na poziomie 400 tys. mieszkańców, okaże się, że dwa z istniejących w 1983 r. teatrów operowych były zlokalizowane w zbyt małych miejscowościach. Odnosi się to do Bytomia, a także i Bydgoszczy, Równocześnie własnego
teatru operowego nie ma Kraków — miasto liczące wówczas 735,1 tys. mieszkańców. Gdy dolną granicę przesunąć do 350 tys. mieszkańców, okaże się, że tylko jeden teatr jest zlokalizowany w zbyt małej miejscowości (Opera Bytomska). Równocześnie powstałaby konieczność budowy takich teatrów w dwóch kolejnych miastach — w Szczecinie (389,2 tys. mieszkań­ców) oraz w Katowicach (361,3 tys.). Gdy dolną granicę przesunąć jeszcze niżej, do 300 tys. mieszkańców, nie zmieni się liczba teatrów zlokalizowanych w zbyt małych miejscowościach, w polu zainteresowania pojawi się nato­miast jedno jeszcze miasto — Lublin, liczące wówczas 320,2 tys. mieszkań­ców.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)