PRZY NISKICH ZAPASACH

Można—jak się wydaje — twierdzić, że przy niskich zapasach produkcyjnych większe znaczenie ma płynność dostaw, intensy­wniej oddziałują czynniki zewnętrzne. Przy zbyt dużych zapasach ich wielkość przestaje wpływać na płynność procesu reprodukcji. W danych warunkach .istnieje zatem określone optimum zapasów produkcyjnych.Zapas w formie kapitału towarowego istnieje tam, gdzie towar staje się formą produktu. Wszelki towar — „jeżeli nie przechodzi bezpośrednio ze sfery produkcji do sfery konsumpcji produkcyjnej lub indywidualnej, a więc dopóki znajduje się na rynku, stanowi element zapasu towarowego. Dla­tego też wraz z rozwojem produkcji kapitalistycznej chociażby nawet rozmiary produkcji pozostawały takie same — wzrasta zapas towarowy jako taki […] jest to tylko zmiana formy zapasu, tzn. że po jednej stronie zwiększa się zapas w formie towarowej, ponieważ po drugiej stronie zmniej­sza się on w formie zapasu służącego bezpośrednio do produkcji lub kon­sumpcji”.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)