PRZY OKREŚLANIU PARAMETRÓW

Przy określaniu parametrów instytucji potrzebnych w miastach o różnej liczbie mieszkańców, trzeba wiedzieć, na które z nich najsilniej oddziałuje liczba mieszkańców, od czego zależy liczba widzów, a wreszcie — co wpływa na intensywność wykorzystania obiektów. Zależności te badałem, oblicza­jąc współczynniki korelacji liniowej oraz parametry równań regresji li­niowej. Z analizy współczynników korelacji liniowej wynika, że w przypadku teatrów dramatycznych — podobnie jak w przypadku operetek — wielkość miasta najsilniej oddziałuje na liczbę miejsc udostępnionych. Zarówno w 1978, jak i 1983 r. parametr ten był najsilniej skorelowany z liczbą lud­ności. Współczynniki korelacji liniowej wynosiły odpowiednio: 0,914 i 0,926. Dla naszej analizy istotne znaczenie może mieć fakt, że z liczbą mieszkańców silniej skorelowana jest liczba przedstawień niż liczba miejsc. Współczynniki korelacji liniowej dla liczby mieszkańców i liczby przedsta­wień wyniosły odpowiednio: 0.911 i 0,922, a dla liczby miejsc — 0,909 i 0,915. Różnice są zatem minimalne. Pozwalają jednak twierdzić, że pun­ktem wyjścia określenia parametrów obiektów potrzebnych w miastach różnej wielkości powinna być liczba miejsc udostępnionych.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)