PRZY SZYBSZYM OBROCIE

Przy szybszym obrocie większa część wartości dodatkowej może być kapitalizowana, tzn. wykorzystana jako fundusz akumulacji, a nie jako dochód.Jeśli zatem wartość dodatkowa jest jedynym źródłem finansowania za­kupu środków niezbędnych do rozszerzenia skali produkcji, to czas obrotu całego kapitału jawi się jednym z ważnych czynników wpływających na tempo reprodukcji rozszerzonej. Dalej, jeśli czas obrotu kapitału trwałego jest dłuższy od czasu obrotu kapitału obrotowego i zmiennego, to nadmier­ny udział tego pierwszego kapitału w całym kapitale wydłuża czas łącznego obrotu. Tym samym zmniejsza się masa wartości dodatkowej wytwarzanej w ciągu roku, a w konsekwencji zwęża się źródło finansowania zakupu środków niezbędnych do rozszerzenia skali produkcji.Z konstatacji tych wynikają wnioski co do racjonalności lokaty kapitału. Wewnątrz każdej gałęzi lokowanie możliwie dużej części kapitału w środkach obrotowych i sile roboczej gwarantuje ich szybszy łączny obrót.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)