PUBLIKOWANE DANE

Można jednak podjąć niektóre z rysujących się tu problemów. Przyjmujemy, że tempo, w jakim dokonuje się proces reprodukcji roz­szerzonej, opisują dane o dynamice dochodu narodowego brutto w cenach stałych. Takie dane publikuje GUS. W dalszej analizie wykorzystujemy osiem szeregów czasowych: 1950—1955, 1950—1960, 1960—1970, 1970— —1980,1950—1970,1950—1980,1960—1980,1970—1980.Przyjmujemy również, że tempo, w jakim odbywa się proces reprodukcji rozszerzonej, zależy m.in. od struktury dochodu narodowego podzielonego. Jedną z proporcji, które nas interesują, jest proporcja pomiędzy środkami przeznaczonymi na odtworzenie i powiększenie środków trwałych (mr+c,= —pr) oraz środkami przeznaczonymi na powiększenie środków obroto­wych i rezerw (m0—0)Ponieważ nie znamy trzeciego ze składników akumu­lacji, nie możemy badać zależności pomiędzy dynamiką dochodu narodowe-’ go a udziałem w nim całej akumulacji (w rozumieniu Marksowskim) oraz jej strukturą.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)