RADYKALNE ZMIANY

Dlatego tez obecnie […] chodzi nie tyle o radykalne zmiany w stopie inwes­tycji, ile o jej właściwe dostosowanie do istniejących i przewidywanych na przyszłość warunków ekonomicznych i społecznych. Zagadnienie to przedstawia się w ten sposób zarówno w bieżącej polityce gospodarczej, jak i w planowaniu rozwoju” .Zaprezentowany tu problem zasługuje na znacznie wnikliwsze studium Nie ulega bowiem wątpliwości, że od tego, gdzie środowisko ekonomiczne o owało czynniki przyspieszające i hamujące rozwój gospodarczy, zależał w znacznym stopniu charakter podejmowanych decyzji. Przedstawione wy­powiedzi pozwalają twierdzić, że w polskiej ekonomii politycznej socjalizmu mocno ugruntował się pogląd, iż efektywny z punktu widzenia dynamiki dochodu narodowego wytworzonego (a tym samym z punktu widzenia dy­namiki funduszu konsumpcji) jest taki podział dochodu narodowego po­dzielonego, przy którym część dochodu przeznaczona na konsumpcję (w tym m.in. na oświatę, kulturę, zdrowie) zostanie ograniczona do niezbęd­nego minimum.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)