REKONSTRUKCJA POGLĄDÓW

Teza ta znajduje uzasadnienie tylko na gruncie takiego rozumienia akumulacji, przy którym uwzględnia się wyłącznie nakłady na rozbudowę środków trwałych oraz powiększenie środków obrotowych i rezerw, wyłącza natomiast z akumulacji wszelką konsumpcję. Jeżeli zaprezentowana tu rekonstrukcja fragmentu poglądów Marksa jest prawidłowa, to funkcjonującego w ekonomii politycznej socjalizmu rozumienia akumulacji nie można wyprowadzić z tych poglądów. Zapoznaje ono bowiem fakt, iż w Kapitale wyodrębnia się kilka rodzajów konsumpcji: konsumpcję pracowników, którzy wytworzyli produkt społeczny, konsum­pcję właścicieli kapitału, finansowaną z całej lub części wartości dodatko­wej oraz konsumpcję pracowników, finansowaną z kapitalizowanej części wartości dodatkowej.Teza o sprzeczności między konsumpcją a produkcją może, ale nie musi -jak zobaczymy dalej – być zasadna tylko o tyle, o ile odnosi się do dwóch ‚ pierwszych rodzajów konsumpcji.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)