RÓŻNICE W ANALIZACH

Powstaje w związku z tym pytanie: jak duże obiekty należałoby w nich wybudować? By oszacować te wielkości posłużmy się równaniami regresji opisującymi zależność pomiędzy liczbą mieszkańców miasta-siedziby (xQ) a liczbą miejsc udostępnionych (x5).Różnice między analizowanymi latami są niewielkie. Jak określić liczbę miejsc w teatrach? Z analizy korelacyjnej wynika, że liczba przedstawień w teatrach muzycznych nie pozostaje w żadnym związku z liczbą mieszkań­ców. Współczynnik korelacji dla liczby miejsc i liczby mieszkańców wyno­sił w 1978 r. 0,742, a w 1983 r. obniżył się do 0,595. Oba współczynniki są zatem wyraźnie niższe niż współczynniki dla miejsc udostępnionych. Trzeba zatem przyjąć, że w obu latach inwestor ma swobodę w zakresie wyboru relacji, jaka będzie istniała między liczbą miejsc i liczbą przedsta­wień.Jeśli taka swoboda istnieje, to niewątpliwie lepiej jest budować małe obiekty i zwiększać liczbę przedstawień. Nie wpływa to bowiem ujemnie na liczbę widzów, sprzyja natomiast lepszemu wykorzystaniu obiektów i zes­połów artystycznych.

Witaj na moim blogu! Serwis poświęcony jest w całości tematyce wiedzy i edukacji. Znajdziesz tutaj wiele według mnie ciekawych artykułów. Jeśli podobają Ci się artykuły jakie tutaj publikuje to zapraszam do komentowania lub subskrybowania mnie na fb!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)